Je zapotřebí všude

Bez administrativních razítek se jako podnikatel neobejdete. Neobejde se bez něj ale v podstatě každý. Týká se to i státního a neziskového sektoru. Umíte si představit školu, která by neměla k dispozici […]