Podnikání fyzických osob

Než vůbec začne podnikatel provozovat jakoukoliv činnost, musí si zjistit, zda potřebuje nějaké oprávnění či své záměry může realizovat bez udělení oprávnění. Musí vybrat vhodné místo provozování, zvážit své finanční […]