První pomoc při nedostatku chloru

Občas, když nastane období velkých veder nebo když bazén využívá více osob a častěji, než je běžné, se může stát, i přes pravidelně prováděnou údržbu bazénové vody, že potřebujete nutně […]