Bezpečnostní dveře a bezpečnostní třídy


Pokud sháníte bezpeÄnostní dveÅ™e Brno, mÄ›li byste vÄ›dÄ›t, že se rozdÄ›lují do bezpeÄnostních tříd. I zde platí zásada – Äím vyšší třída, tím vÄ›tší bezpeÄnost. Do domácích prostor, tedy do bytů nebo rodinných domů doporuÄujeme dveÅ™e v bezpeÄnostní třídÄ› alespoň Äíslo 3. Pro jeÅ¡tÄ› vyšší kvalitu tÄ›chto dveří a tím jeÅ¡tÄ› vyšší bezpeÄnost volte dveÅ™e v bezpeÄnostní třídÄ› Äíslo 4. Takové dveÅ™e, které vám NEXT Brno spol. s. r.o. nabízí, tvoří dokonalý celek i se zárubní, jejich souÄástí je bezpeÄnostní kování, bezpeÄnostní zámek a vÅ¡echny další moderní bezpeÄnostní prvky. A jako každé kvalitní dveÅ™e tohoto typu jsou samozÅ™ejmÄ› zvukotÄ›sné, s tepelnou izolací.

Jste z Brna a okolí? VsaÄte na kvalitu – vsaÄte na naÅ¡i ověřenou firmu

BezpeÄnost bytů a domů byste v žádném případÄ› nemÄ›li nikdy zanedbávat! Věřte, že investice do dveří, které splňují bezpeÄnostní podmínky, se skuteÄnÄ› vždy vyplatí. VsaÄte tedy na nás, na ověřeného prodejce, který vám nabídne pouze certifikované výrobky a kvalitní záruku. Bydlíte v BrnÄ› a jeho okolí? Kontaktujte nás!