Kreativně na pracovišti

Někteří lidé využívají svoji kreativitu při řešení pracovních problémů spíše nevědomě. Soustředí se spíše na organizaci, třídění faktů, analýzu a postupné rozvíjení znalostí. Takoví lidé udržují věci v chodu a dotahují je do konce. Oproti druhému typu lidí, kteří se v kreativním přístupu k řešení problémů přímo vyžívají. Jsou to vizionáři, inovátoři a nadšenci. Jejich přístup bývá originální a řešení překvapivá. Jsou si vědomi toho, že kreativní tvorba je velmi ceněna.
dotek přes telefon
A za svou představou si jdou navzdory překážkám. Dokazují svému okolí, že kreativním přístupem lze vyřešit i takový problém, se kterým se ještě nikdy nesetkali. Jsou schopni dívat se na totéž, na co se dívají ostatní, avšak vidět něco jiného. Jednoduše změní úhel pohledu. Kreativní řešení tak často vzniká spíše spontánně a nenadále. Tehdy, když o ně vědomě neusilují.

radostná rodina
Kreativně doma

Kreativita pomáhá řešit problémy i v osobním životě. Od těch nejmenších po ty největší. Velkým přínosem pro každé dítě jsou kreativní rodiče, protože jsou zárukou, že provedou svoje potomky šťastným dětstvím až do jejich dospělosti. Svým tvořivým přístupem se oddělí od ostatních frustrovaných a vyčerpaných rodičů. Protože jsou svými dětmi milováni a rozumí si s nimi. Tvořivý přístup k životu, v každé jeho etapě, jej umožňuje prožít podle vlastních představ. Dát průchod tvořivosti znamená dát průchod sobě. Stát se sám sobě umělcem. Nechat proudit životní energii a prožívat se se vším všudy. Nebát se nejistoty a často opouštět zaběhnutá řešení. Kreativní jedinci mají některé povahové vlastnosti jakoby stejné. Někdy i způsob myšlení, který je otevřený všemu, co život obohacuje. Být kreativní znamená nebát se dělat chyby při řešení obtížných životních situací. Protože chyba je nejlepším základem pro pochopení. Teprve tím, že budete riskovat, získáte skutečný základ pro tvořivý přístup k životu.