Online bankovnictví

Toto bankovnictví se vyznačuje tím, že klient používá bankovní účet s využitím internetu a výpočetní techniky. Přístup k účtu a jeho ovládání je zajištěno z počítače nebo smartphonu. Bohužel, nejen ve světě, ale také u nás, se denně stávají lidé obětí počítačového zločinu. A podle statistik největší podíl připadá právě na bankovní podvody.

Počítač a bankovky

Jaké útoky ohrožují online bankovnictví? 

Jako první typ útoků může být skimming, zde se sice nejedná o přímý útok, který je vedený prostřednictvím internetu. Podvodníci tady využívají falešné čtečky, které umístí na čtečky platebních karet u bankovních automatů a to přímo na zařízení pro čtení informací, které obsahuje magnetický proužek. Zjištěné údaje jsou použité k neoprávněnému výběru peněz z klientova účtu.
Počítače a bankovky
Dalším typem útoku na bankovní účet mohou být falešné e-maily, označované jako phishingový útok. Ty vyzývají klienta, aby pod falešnou záminkou na uvedený kontakt zaslal své přihlašovací údaje k bankovnímu účtu. Záminkou může být například vzkaz, že probíhají v bance servisní práce. Přitom nepravý e-mail má znaky skutečné oficiální zprávy z banky. Ale v bankovních službách je uvedeno, že správná banka nikdy takové údaje nevyžaduje. Pharmingový útok, tady se klienti banky přihlašují v domnění, že jsou na správném bankovním serveru, ale ve skutečnosti jsou podvodně přesměrování na jiný web, ten může mít podvodníky vzhledově zpracovaný web, který je totožný s bankovním. Klienti se na něm přihlásí k účtu a tím odevzdají své přihlašovací jméno i heslo podvodníkům.  U trojského koně (Trojan Horse) se jedná o další rozšířenou formu podvodných útoku. Program odešle data, která umožňují přístup k účtu podvodníkům, kteří pak svou oběť vydírají.
Peněženka a lupa

Způsoby ochrany online bankovnictví

Klient by se měl na webové stránky banky přihlašovat jen přes zabezpečený protokol. U skimmingu  je rada, že by si měl klient důkladně prohlédnout bankovní automat. Pokud na něm zjistí nainstalované podezřelé zařízení, kartu by neměl použít a situaci nahlásit. Také platební kartu by neměl „z ruky“ a platbu kartou vždy provádět sám. V ochraně před phishingem by neměl klient data přístupu k účtům nikomu svěřovat, a bankovní účty by měly být denně kontrolovány. U pharmingu  je obrana již náročnější, zde pomůže zabezpečení klientova počítače kvalitním antivirovým programem a firewallem (ochrannou zdí mezi počítačem a internetem).